Forfatterarkiv: Christian Justnes

Årsmøtet er avlyst

Årsmøtet i Agder Fagforening, som etter planen skulle vært avholdt 20. mars, er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med ny innkalling straks situasjonen tillater det. Ber om at dere gjør dette kjent for medlemmene.

I mellomtiden håper jeg flest mulig holder seg friske, og at dere tar kontakt dersom dere trenger hjelp med saker som dukker opp på bedriftene.

Med vennlig hilsen

Christian Justnes