Corona: Oppdateringer om aktuelle saker

For å gjøre det enkelt å følge med, legger vi inn oppdateringer av betydning for våre medlemmer her.

VG melder nå at alle permitterte vil få full lønn i 20 dager, samt at antall dager med omsorgspenger dobles. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert.

Fellesforbundet og Norsk industri har blitt enige om å utsette årets tariffoppgjør. De er enige om å gjenoppta forhandlingene 3. august.

Det har vært mye snakk om varslingsfrist ved permitteringer knyttet til Coronaviruset. Hovedavtalen gir adgang til 2 dagers frist ved såkalte force majeure-hendelser. Det understrekes at den situasjonen vi er i nå ikke i seg selv gir adgang til kortere varslingsfrist. Det er den konkrete situasjonen i den enkelte bedrift som avgjør, og dette må tolkes strengt. Det vil kun være i de tilfellene at bedriften kommer i en helt prekær situasjon, f.eks. ved en øyeblikkelig nedstenging av all eller store deler av virksomheten at dette kommer til anvendelse.

Som utgangspunkt skal de tillitsvalgte forholde seg til ordinær varslingsfrist. Ta kontakt med avdeling eller forbund dersom det oppstår tvil eller diskusjon rundt dette spørsmålet i din bedrift.

Når det gjelder de som må bli hjemme fra jobb på grunn av stengte skoler og barnehager, vil de ha krav på omsorgspenger etter reglene for barn eller barnepasser sykdom (inntil 10 dager dersom man har ett eller to barn, 15 dager ved tre eller flere barn, og det dobbelte dersom man er aleneforsørger). Det er giyy politiske signaler om at antall dager vil bli utvidet, men dette er foreløpig usikkert.

Dokumentet nedenfor er nå oppdatert med nye spørsmål, og presiseringer av tidligere spørsmål. Merk spesielt det som blir sagt om varslingsfrist ved permittering. Det er nå også lagt inn spørsmål knyttet til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

LOs juridiske har laget et samledokument med spørsmål og svar på en god del spørsmål. Dokumentet finner du her.

Det tas for øvrig forbehold om eventuelle tiltak myndighetene kommer med i dag eller senere. Følg med på forbundets, LOs eller våre hjemmesider for oppdateringer.

2 kommentarer

  1. Hva med midlertidige ansatte og vikarer. Har jobbet tre mnd og har arbeidsavtale til 27.3. Nå 14 dager karantene. Får jeg lønn?

    1. Hei! Dersom du er i karantene må du kontakte legen per telefon. Du vil da bli sykemeldt, og vil få sykepenger så lenge sykemeldingen varer. Etter det må du søke dagpenger hos NAV dersom du ikke har jobb å gå til. Ta gjerne kontakt med NAV for ytterligere informasjon.

      Med vennlig hilsen

      Syvert Fossdal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *