Nedenfor finner du linker til diverse nyttige dokumenter og maler til bruk i klubben:

Stiftelsesprotokoll - Til bruk ved registrering av klubben i Brønnøysund

Melding om valg - Melding til avdelingen om tillitsvalgte i klubben

Regnskapsskjema - Enkelt oppsatt regnskap for klubber

Årsberetning - Mal for årsberetning i klubber

Protokoll, HA - Mal for protokoll til møter etter Hovedavtalen

Protokoll, AML - Mal for protokoll ved oppsigelsesforhandlinger

Begjæring om innsyn - Mal for bruk ved krav om innsyn ved innleie

Arbeidskontrakt - Standard arbeidskontrakt

Krav om stilling tilsvarende faktisk arbeidstid - Mal som kan brukes for å kreve utvidet stilling når den faktiske arbeidstid utgjør mer enn ansettelseskontrakten tilsier.

Gi oss gjerne beskjed om det er maler/dokumenter dere savner, så gjør vi det vi kan for å få lagt det ut.  Send i så fall en epost til Syvert Fossdal.