Elev- og studentmedlem

Elev- og studentmedlemskap

Elevmedlemskap er et medlemskapstilbud til elever som går i den videregående skole innenfor «Fellesforbundets fag», og er helt gratis. Det er ikke noen obligatoriske forsikringer knyttet til denne type medlemskap og øvre aldersgrense for å kunne være elevmedlem er 20 år. I tillegg kan elever i 10. klasse som har jobb i tillegg til skole, bli medlemmer – også dette er helt gratis.

Som elevmedlem får du:

  • Hjelp til forhandlinger om lønn
  • Hjelp i juridiske spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
  • Hjelp av dyktige tillitsvalgte
  • Tilbud om skolering
  • Medlemskortet gir deg rett til å tegne LOfavør-forsikringer og benytte LOfavør-tilbud

Studentmedlemskap er et tilbud til studenter og koster kun kr 500 i året. Medlemskapet betales med to innbetalinger årlig på kr 250, og du får samme fordeler som elevmedlemmer. I tillegg er LOfavør Hjemforsikring inkludert i medlemskapet.

Ellers får du mye igjen for kontingenten din! Les mer om medlemsfordeler her eller på www.lofavor.no.