Velkommen!

Denne siden er opprettet for å gi litt grunnleggende informasjon til våre medlemmer. Av kapasitetshensyn vil det ikke være noen “nyhetsside”, men man vil finne informasjon om medlemskap, tariffavtaler o.l. og kontaktinformasjon til våre ansatte. Dersom du vil leie hytten, er også det mulig.

For informasjon og påmelding til kurs, gå hit.

Bedriftenes lønnsplikt

Det er viktig å holde tunga rett i munnen når man skal sette seg inn i alle vedtakene som gjøres. Dette blir ikke enklere av at politikerne tar noen til tidere uforståelige krumspring.

I stedet for å vedta endringene i lønnspliktperioden med tilbakevirkende kraft til f.eks. 12. mars, er det nå bestemt at de trådte i kraft 20. mars. Dette betyr at for de som har gått ut i permittering før 18. mars vil lønnspliktdagene være en dag lenger for hver dag bak i tid permitteringene ble iverksatt.

Dette betyr at dersom man f.eks. hadde sin første dag i permittering 12. mars, vil bedriften ha lønnsplikt fram til 20. mars. Det er viktig at bedriftene blir gjort oppmerksom på dette, da det ser ut til at det kan ta tid før man får noe som helst fra NAV.

Årsmøtet er avlyst

Årsmøtet i Agder Fagforening, som etter planen skulle vært avholdt 20. mars, er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med ny innkalling straks situasjonen tillater det. Ber om at dere gjør dette kjent for medlemmene.

I mellomtiden håper jeg flest mulig holder seg friske, og at dere tar kontakt dersom dere trenger hjelp med saker som dukker opp på bedriftene.

Med vennlig hilsen

Christian Justnes

Corona: Oppdateringer om aktuelle saker

For å gjøre det enkelt å følge med, legger vi inn oppdateringer av betydning for våre medlemmer her.

VG melder nå at alle permitterte vil få full lønn i 20 dager, samt at antall dager med omsorgspenger dobles. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert.

Fellesforbundet og Norsk industri har blitt enige om å utsette årets tariffoppgjør. De er enige om å gjenoppta forhandlingene 3. august.

Det har vært mye snakk om varslingsfrist ved permitteringer knyttet til Coronaviruset. Hovedavtalen gir adgang til 2 dagers frist ved såkalte force majeure-hendelser. Det understrekes at den situasjonen vi er i nå ikke i seg selv gir adgang til kortere varslingsfrist. Det er den konkrete situasjonen i den enkelte bedrift som avgjør, og dette må tolkes strengt. Det vil kun være i de tilfellene at bedriften kommer i en helt prekær situasjon, f.eks. ved en øyeblikkelig nedstenging av all eller store deler av virksomheten at dette kommer til anvendelse.

Som utgangspunkt skal de tillitsvalgte forholde seg til ordinær varslingsfrist. Ta kontakt med avdeling eller forbund dersom det oppstår tvil eller diskusjon rundt dette spørsmålet i din bedrift.

Når det gjelder de som må bli hjemme fra jobb på grunn av stengte skoler og barnehager, vil de ha krav på omsorgspenger etter reglene for barn eller barnepasser sykdom (inntil 10 dager dersom man har ett eller to barn, 15 dager ved tre eller flere barn, og det dobbelte dersom man er aleneforsørger). Det er giyy politiske signaler om at antall dager vil bli utvidet, men dette er foreløpig usikkert.

Dokumentet nedenfor er nå oppdatert med nye spørsmål, og presiseringer av tidligere spørsmål. Merk spesielt det som blir sagt om varslingsfrist ved permittering. Det er nå også lagt inn spørsmål knyttet til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

LOs juridiske har laget et samledokument med spørsmål og svar på en god del spørsmål. Dokumentet finner du her.

Det tas for øvrig forbehold om eventuelle tiltak myndighetene kommer med i dag eller senere. Følg med på forbundets, LOs eller våre hjemmesider for oppdateringer.

Corona: Festmiddagen etter årsmøtet avlyses!

På grunn av Coronaviruset har vi dessverre blitt tvunget til å avlyse festmiddagen med merkeutdeling i etterkant av årsmøtet 20. mars.

Selve årsmøtet gjennomføres som planlagt, men dette vil bli vurdert fortløpende.

Vi får en rekke henvendelser vedrørende både permitteringer og karantener i forbindelse med stadig kraftigere restriksjoner. Vi henviser her til LO’s juridiske avdeling sin samleside for svar på de mest vanlige spørsmål. Den finner du her:

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/corona_viruset_-_aktuelle_arbeidsrettslige_sporsmal/

Tips oss om ulovlig innleie

På tross av lovendringene som trådte i kraft 1. januar, ser vi fremdeles mye innleie fra bemanningsbyrå til bedrifter uten tariffavtale. Vi er veldig interessert i å få konkrete eksempler. Enten det dreier seg om bedrifter uten tariffavtale som leier inn, eller det leies inn uten at det er avtalt med tillitsvalgt, så er det lovbrudd, og vi må få det på bordet. Ta gjerne kontakt hvis dere vet om innleie som dere er usikre på lovligheten rundt, så kan vi finne ut av det sammen.