LO Favør

Som medlem i Fellesforbundet er du omfattet av tre forsikringer; Grunnforsikringen (en liten livsforsikring), Kollektiv hjem (kasko på innbo og løsøre) og en fritidsulykkeforsikring.  I tillegg finnes det en rekke medlemsfordeler samlet under LO Favør.  Mer informasjon om både forsikringer og fordeler finner du her: LO Favør