Nyttige dokumenter for tillitsvalgte

Her ligger det maler på følgende dokumenter: Arbeidskontrakt, arbeidsplan (utregning av arbeidsplaner), begjæring om innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører, krav om stillingsprosent tilsvarende faktisk arbeidet tid, protokoll og søknad om avvikende arbeidstidsordninger, melding om valg, diverse protokoller, regnskapskjema for klubber og mal for årsberetning.

Arbeidskontrakt

Begjæring om innsyn (lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandør)

Melding om valg

Protokoll aml §17-3 (oppsigelser m.m.)

Protokoll fra forhandlingsmøte – Hovedavtalen

Regnskapsskjema for klubber

Stiftelsesprotokoll for klubber (til Brønnøysund)

Årsberetning for klubber

Arbeidsplan

Protokoll vedrørende arbeidstid

Opplysningsskjema arbeidstid (søknad om rotasjon)