Hva kan vi hjelpe med?

Som medlem i Fellesforbundet har du rett på bistand i saker som angår ditt arbeidsforhold.  Dersom det er nødvendig vil du også få tildelt advokat.  Eksempler på slike saker kan være oppsigelse, permittering, trakassering og yrkesskade.

Det er en forutsetning for bistand at du var medlem på det tidspunktet saken oppsto.  Dersom saken oppsto før du ble medlem, har du ikke krav på bistand fra oss.  Vi kan imidlertid selvsagt kikke på saken din, og gi deg råd om videre fremgangsmåte.

Har du en sak knyttet til ditt arbeidsforhold som du ønsker hjelp til, eller bare ønsker å lufte, ta kontakt med oss på 380 21 233.