Om tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i en bedrift.  Det finnes en rekke forskjellige avtaler, delt inn etter bransje.

For at vi skal opprette tariffavtale i din bedrift, må minimum halvparten av de ansatte innenfor vårt område organisere seg.  I denne sammenhengen snakker vi altså ikke om alle ansatte, men litt forenklet om de som er «på gulvet».  Dersom det allerede er tariffavtale ved din bedrift, skal det også være en tillitsvalgt som du kan kontakte dersom du har spørsmål.  Vet du ikke hvem som er tillitsvalgt eller du lurer på hvordan du skal gå frem for å få flere medlemmer i din bedrift, kan du ringe oss på 380 21 233 for mer informasjon.

En tariffavtale gir deg mange rettigheter som du ikke har uten.  Eksempler på dette er fem ukers ferie og 12% feriepenger, Avtalefestet pensjon, minstelønn, kvelds-, natt- og helgetillegg for å nevne noe.

Alle våre tariffavtaler finner du her: Tariffavtaler