Lønnsoppgjøret 2024

Frontfaget ble enige, men forhandlingene for din lønn er ikke over. Nå holder Byggfagene på, og de blir etterfulgt av Byggeindustrien og Riksavtalen.

Følg med her for å få en oversikt over hva som skjer:

Tariffoppgjøret 2024 i Fellesforbundet | Fellesforbundet

Selv om frontfaget er ferdige er ikke kampen for høyere lønn over i industrien: – Nå skal vi ta kampen lokalt De sentrale tilleggene er bestemt, men for å oppnå en lønnsøkning på 5,2 prosent må mye hentes ut i lokale oppgjør. Det samme blir gjort på de andre overenskomstene når de er ferdige.

Den økonomiske ramma for oppgjøret ble satt til 5,2 prosent. Men det betyr ikke at folk nå kan ta fram kalkulatoren, gange årslønna si med 5,2 og få fasit på hva de kan vente seg i økning.

– Lønnsdannelsen i Norge er delt i to deler. Først de sentrale tilleggene, og så de lokale

Det vil også bli en en uravstemning på hver overenskomst fordi det er dere som medlemmer som bestemmer om en skal godta oppgjøret eller si nei og eventuelt ut i en streik.

Dere vil få nærmere informasjon fra deres tillitsvalgte om når og hvordan dere skal stemme. Viktig at så mange som mulig velger å benytte seg av denne stemmeretten.

Lykke til med forhandlingene videre, så får vi se om det resulterer i streik på noen av overenskomstene fremover.