Søknad om klubbstøtte

Alle klubbene i avdelingen får etter søknad et tilskudd per medlem på kroner 120,-. Kriteriene For å få støtte er at man sender inn regnskap, melding om valg og årsberetning til avdelingen (maler til disse dokumentene ligger i samlefilen «Nyttige dokumenter for klubbene»). I tillegg må man være registrert i Brønnøysund og ha en bankkonto.

Legg inn opplysningene nedenfor, last opp de nødvendige filene og trykk «send» innen 1. juni. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet, og man får da ikke klubbstøtte for i år. Denne fristen gjelder ikke dersom det søkes om oppstarttilskudd som nevnt nedenfor.

Dersom det dreier seg om en nystartet klubb, gis det et engangstilskudd på kroner 5.000,-. I de tilfellene foreligger det naturlig nok verken beretning eller regnskap, men melding om valg må uansett sendes inn.

    Felt merket * er obligatoriske
    Felt merket ** er obligatoriske kun ved ordinær klubbstøtte