Søknad om klubbstøtte

Alle klubbene i avdelingen får etter søknad et tilskudd per medlem på kroner 170,-. Kriteriene For å få støtte er at man sender inn regnskap, melding om valg og årsberetning til avdelingen (maler til disse dokumentene ligger i samlefilen «Nyttige dokumenter for klubbene»). I tillegg må man være registrert i Brønnøysund og ha en bankkonto.

Legg inn opplysningene nedenfor, last opp de nødvendige filene og trykk «send» innen 1/6-2020. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet, og man får da ikke klubbstøtte for i år. Denne fristen gjelder ikke dersom det søkes om oppstarttilskudd som nevnt nedenfor.

Dersom det dreier seg om en nystartet klubb, gis det et engangstilskudd på kroner 3.000,-. I de tilfellene foreligger det naturlig nok verken beretning eller regnskap, men melding om valg må uansett sendes inn.

    Felt merket * er obligatoriske
    Felt merket ** er obligatoriske kun ved ordinær klubbstøtte