Velkommen!

Denne siden er opprettet for å gi litt grunnleggende informasjon til våre medlemmer. Av kapasitetshensyn vil det ikke være noen «nyhetsside», men man vil finne informasjon om medlemskap, tariffavtaler o.l. og kontaktinformasjon til våre ansatte. Dersom du vil leie hytten, er også det mulig.

For informasjon og påmelding til kurs, gå hit.

Lønnsoppgjøret 2024

Frontfaget ble enige, men forhandlingene for din lønn er ikke over. Nå holder Byggfagene på, og de blir etterfulgt av Byggeindustrien og Riksavtalen.

Følg med her for å få en oversikt over hva som skjer:

Tariffoppgjøret 2024 i Fellesforbundet | Fellesforbundet

Selv om frontfaget er ferdige er ikke kampen for høyere lønn over i industrien: – Nå skal vi ta kampen lokalt De sentrale tilleggene er bestemt, men for å oppnå en lønnsøkning på 5,2 prosent må mye hentes ut i lokale oppgjør. Det samme blir gjort på de andre overenskomstene når de er ferdige.

Den økonomiske ramma for oppgjøret ble satt til 5,2 prosent. Men det betyr ikke at folk nå kan ta fram kalkulatoren, gange årslønna si med 5,2 og få fasit på hva de kan vente seg i økning.

– Lønnsdannelsen i Norge er delt i to deler. Først de sentrale tilleggene, og så de lokale

Det vil også bli en en uravstemning på hver overenskomst fordi det er dere som medlemmer som bestemmer om en skal godta oppgjøret eller si nei og eventuelt ut i en streik.

Dere vil få nærmere informasjon fra deres tillitsvalgte om når og hvordan dere skal stemme. Viktig at så mange som mulig velger å benytte seg av denne stemmeretten.

Lykke til med forhandlingene videre, så får vi se om det resulterer i streik på noen av overenskomstene fremover.

Årsmøte Agder Fagforening 15.03.2024

Det innkalles med dette til årsmøte i Fellesforbundet avdeling 3, Agder Fagforening. Årsmøtet avholdes på Radisson Blu Caledonien Hotel, fredag 15. mars 2024 kl. 17.00.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 27. februar. Forslag sendes til vidar.andersen@fellesforbundet.org Årsmøtets dagsorden kunngjøres etter forslagsfristen. Foreløpig forslag til dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Innledning v/forbundssekretær Christian Justnes
 4. Beretninger
 5. Regnskap
 6. Innkomne forslag
 7. Bevilgninger
 8. Handlingsplan
 9. Budsjett
 10. Valg

Det avholdes festmiddag med utdeling av merker til årets jubilanter
kl. 19.30.
På grunn av bestilling, må vi be om påmelding til middagen innen

 1. mars. Påmelding kan gjøres på telefon 38 02 12 33, eller på e-post annette.martinsen@fellesforbundet.org

Vel møtt!

Pioneren og gullnål til Ole Gudmund Gyberg

Forbundsleder Jørn Eggum delte ut gullnål og Pioneren til Ole Gudmund Gyberg

I en coronapreget seremoni ble gullnål og Pioneren tildelt tidligere distriktsekretær i LO, Ole Gudmund Gyberg. Gullnålen tildeles medlemmer som har 25 års sammenhengende tillitsverv, mens Pioneren er fagbevegelsens høyeste utmerkelse, og gis til personer som har utmerket seg gjennom en betydelig innsats for fagbevegelsen.

Gybergs innsats gjennom 39 år med sammenhengende tillitsverv i fagforening, forbund, LO og Arbeiderpartiet gjør ham til en selvskreven kandidat, og utdelingen kom på overtid. I samme år som han fyller 90 år, var det derfor en glede å endelig sørge for at han fikk den hederen han fortjener.

Som seg hør og bør, var det selveste forbundslederen, Jørn Eggum som sto for utdelingen. Både Agder Fagforening og Ole Gudmund var takknemlig for at han, midt i coronarestriksjoner, valgte å prioritere dette.

Vi gratulerer Ole Gudmund med velfortjent heder, og ønsker ham en god feiring av både dette og sine 90 år.

Tips oss om ulovlig innleie

På tross av lovendringene som trådte i kraft 1. januar, ser vi fremdeles mye innleie fra bemanningsbyrå til bedrifter uten tariffavtale. Vi er veldig interessert i å få konkrete eksempler. Enten det dreier seg om bedrifter uten tariffavtale som leier inn, eller det leies inn uten at det er avtalt med tillitsvalgt, så er det lovbrudd, og vi må få det på bordet. Ta gjerne kontakt hvis dere vet om innleie som dere er usikre på lovligheten rundt, så kan vi finne ut av det sammen.